Buitenlandse notaris

Gebleken is dat aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard door een notaris in het buitenland te raadplegen bij transacties met hoge objectwaarden in Duitsland. Met notarissen in Zwitserland kun je de prijzen onderhandelen (in Nederland overigens ook ;-)) en zij zijn vaak bereid om te werken tegen relatief lage prijzen. Voordelig? Ja, en bovendien spreken ze dezelfde taal als de Duitse klant.
 
Voor transacties in onroerend goed of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid geldt in Duitsland namelijk de notaris wet. Deze wet bepaalt vaststaande honoraria voor de werkzaamheden van notarissen; deze vergoedingen zijn afhankelijk van de waarde van het object (meestal: aankoopprijs) én hiervan mag niet worden afgeweken (hoger of lager!). 
 
Contracten die samenhangen met naamloze vennootschappen kennen in de regel een extra moeilijkheidsgraad. Ook bij contracten betreffende verkoop van onroerend goed kunnen zich af en toe problemen voordoen bij het kadaster, omdat de wettelijke voorschriften in Duitsland anders zijn en buitenlandse notarissen hier niet altijd mee vertrouwd zijn. Ook kan sprake zijn van een tekort aan kennis van bepaalde regelgevende processen die belangrijk zijn voor de authenticatie. 
Neemt niet weg dat juist doorgaans dit zeker aan te bevelen is.
 
Honorarium in Duitsland:
– overeenkomsten, besluiten 2,0%
– testamenten, volmachten 1,0%
– registeraanmeldingen, ed 0,5%
– legaliseringen 0,2%
 
Eenvoudig rekenvoorbeeld: voor de verkoop van een onderneming met een waarde van 1 mln betaal je al snel 20.000 euro voor een verkoopovereenkomst. In Zwitserland is dit veelal veruit goedkoper.