Lodder als adviseur

Marc Lodder als Adviseur

De carrière gestart in de auditpraktijk bij de big-4. Na 10 jaar de ins- en outs op het auditgebied te hebben ondervonden, nieuwe uitdagingen gezocht om me verder te ontwikkelen & onderscheiden.

Hiertoe allereerst een (theoretische) basis gelegd als Register Accountant (Vrije Universiteit te Amsterdam), Accountant Administratieconsulent (Markus Verbeek Preahep te Zwolle) en verdere specialisaties als Business Valuator en InFinance (Tiasnimbas te Tilburg).

In de praktijk heeft dit zijn uitwerking gekregen in de specialisatie in interne controle systemen, risk-management, (her)structurering, fusie & overnames en de advisering op het gebied van financieringen. In het internationale netwerk Ecovis wordt een actieve rol vervult als beleidsbepaler bij uniformering van de internationale wet- en regelgeving en de naleving ervan binnen de aangesloten kantoren. De meeste van de klanten opereren eveneens internationaal.

De ontwikkeling van de eigen organisatie in zijn geheel gaat aan het hart, evenals het kwaliteitsbehoud binnen de branche. Op verschillende manieren wordt hieraan een actieve bijdrage geleverd. Extern bij de post-HBO opleiding Saxion/Markus Verbeek Preahep, bij TSM Universiteit van Twente, Incitare en als inleider van seminars (onder meer Kamer van Koophandel). Intern binnen Lodder & Co bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kennis en het verzorgen van cursussen.

Hoe verloopt dat nu in de praktijk? Lees mijn artikelen hierover.

Lees de bijbehorende artikelen:

 • Geldrond.nl

  Geldrond.nl

  crowdfundingplatvorm 2.0. – het nieuwe ondernemen     Geldrond.nl beschikt als eerste crowdfunding platform over een systeem dat alle financieringsvormen …

  Lodder door
 • Buitenlandse notaris

  Buitenlandse notaris

  Gebleken is dat aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard door een notaris in het buitenland te raadplegen bij transacties met hoge …

  Lodder door
 • Aandeelhoudersovereenkomst

  Aandeelhoudersovereenkomst

  Geschillen tussen aandeelhouders worden veelal veroorzaakt als sprake is van ziekte, disfunctioneren of nieuwe/andere uitdagingen van medeaandeelhouders, waarbij een geschillenregeling zoals in …

  Lodder door
 • Geld lenen van je partner riskant

  Geld lenen van je partner riskant

  Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is het mogelijk dat je in slechte tijden additioneel ook …

  Lodder door
 • Alles over crowdfunding

  Alles over crowdfunding

  Crowdfunding voor het realiseren van projecten werkt! Ondernemers evenals investeerders nemen een échte kijk in elkaars wereld, met minder vooringenomenheid …

  Lodder door
 • Wbp

  Wbp

  Een potentiële dreiging van boetes en reputatieschade is bij veel ondernemers aanwezig. Veelal zijn zij zich niet of onvoldoende bewust …

  Lodder door
 • Crowdfunding

  Crowdfunding

  De bankier was na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden. Middels...

  Lodder door
 • Werknemer fraudeert met bankrekening

  Werknemer fraudeert met bankrekening

  Het zal je maar gebeuren dat één van je werknemers fraudeert met je zakelijke bankrekening. Hoe kan dat, wie draait …

  Lodder door
 • Foute betaling

  Foute betaling

  Een getalletje verkeerd ingetikt of het nu gaat om het bedrag of het bankrekeningnummer*; het kan ons allen overkomen. Kun …

  Lodder door
 • Incasseren doe je zo

  Incasseren doe je zo

  Altijd vervelend als je klanten niet tijdig betalen. Belangrijk is op welke formele wijze je dit nu verder behandelt om …

  Lodder door
 • Accountant voert verweer

  Accountant voert verweer

  Handelt een accountant naar jouw mening in strijd met de wet- en regelgeving? Dan is de Accountantskamer te Zwolle een …

  Lodder door
 • Double dutch irish sandwich

  Double dutch irish sandwich

  Ikea maakt nu ook gebruik van een Nederlandse Holding structuur voor belastingontwijking. Een goed moment om stil te staan bij bedrijven …

  Lodder door
 • Flexibele afspraken

  Flexibele afspraken

  Een vennootschap onder firma (vof) biedt naast enig fiscaal voordeel (tot een bepaalde hoogte) de mogelijkheid om zeer flexibel onderlinge …

  Lodder door
 • Financieringsstructuren

  Financieringsstructuren

  Het verkrijgen van passende leningsvoorwaarden kan gecompliceerd zijn. Eén van onze cliënten had verschillende leningen lopen bij diverse bankiers. Deze …

  Lodder door
 • Opstellen overeenkomsten

  Opstellen overeenkomsten

  Opstellen: samenwerkingsovereenkomsten (zowel binnen- als buitenland) aandeelhoudersovereenkomsten met ontbindingsclausules ter zake van de verkoop van aandelen geldleningsovereenkomsten, verpandingen managementovereenkomsten en …

  Lodder door
 • Advisering Flex B.V.

  Advisering Flex B.V.

  De regels voor de BV worden per 1 oktober 2012 vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging biedt enorme kansen voor ondernemers die flexibel …

  Lodder door
 • Overname administratie voor grote webshop

  Overname administratie voor grote webshop

  Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende webshop in woonartikelen in Nederland. De eerder bij een administratiekantoor gevoerde …

  Lodder door
 • Ontslagrecht

  Ontslagrecht

  Werknemer met arbeidscontract voor onbepaalde tijd past niet in het team. Op andere functie ingezet, maar raakt door die functie …

  Lodder door
 • Startersaftrek niet starters

  Startersaftrek niet starters

  Dit kan onder voorwaarden worden bereikt door een bepaald deel van de in een B.V.-vorm gedreven onderneming af te splitsen …

  Lodder door
 • Innovatie box

  Innovatie box

  Creatieve innoverende ondernemers maken nog (te) weinig gebruik van de mogelijkheid om 5% vennootschapsbelasting te betalen in plaats van 25% …

  Lodder door
 • Echtscheiding huwelijkse voorwaarden

  Echtscheiding huwelijkse voorwaarden

  Onder het mom van “voorkomen is beter dan genezen” wordt in de huwelijkse voorwaarden nog wel eens op voorhand opgenomen …

  Lodder door
 • Internationaal advies

  Internationaal advies

  Juridische fusie van Belgische vennootschap met Nederlandse vennootschap. Aandachtspunten: Belgische liquidatieheffing, strijdig met EU recht, juridische verplichtingen in beide landen. …

  Lodder door
 • Oprichting vennootschap China

  Oprichting vennootschap China

  Oprichting van een vennootschap in China. Aandachtspunten: verschillende regio’s in China, verschillende civiel en fiscaal rechterlijke regiems. Lokale sociale lasten …

  Lodder door
 • Salary split

  Salary split

  In de praktijk loont het zich vaak om een salary split toe te passen. Bijvoorbeeld: werknemer verricht binnen hetzelfde concern …

  Lodder door
 • Koop onderneming

  Koop onderneming

  Door een cliënt van ons worden ondernemingen gekocht in België, waarbij de directeur groot aandeelhouder na de verkoop van de …

  Lodder door
 • Winstdelingssystemen

  Winstdelingssystemen

  Bij diverse cliënten winstdeling personeel en flexibele beloning geïntroduceerd, welke afhankelijk van de typologie van de onderneming diverse grootheden hadden …

  Lodder door
 • Bedrijfsopvolging

  Bedrijfsopvolging

  In veel situatie wordt eerst de onderneming overgedragen aan een kind en op termijn het vastgoed (of andere waardevolle equipment). …

  Lodder door
 • Verrekenbare verliezen vorderingen

  Verrekenbare verliezen vorderingen

  Let op bij aankoop van onderneming (aandelentransactie) dat er voorwaarden zijn verbonden aan de verliesverrekening in de toekomst. Aandachtspunten kunnen …

  Lodder door
 • Fiscale eenheid

  Fiscale eenheid

  Denk bij verbreking van fiscale eenheden aan sanctiebepaling in de wet vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld: artikel 15 ai en waardering van vorderingen …

  Lodder door
 • Advisering testamenten en schenking

  Advisering testamenten en schenking

  Optimalisatie van belastingheffing door herziening testamenten en schenkingen bij leven. Tevens overdracht van perceel landbouwgrond van ouders aan kinderen ter …

  Lodder door
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en schenken van aandelen

  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en schenken van aandelen

  Indien ouders de onderneming (lees: aandelen in een werk B.V.) aan de kinderen willen schenken terwijl de kinderen nog niet …

  Lodder door
 • Reorganisatie

  Reorganisatie

  Als gevolg van tegenvallende marktomstandigheden in 2011 wordt de onderneming gereorganiseerd tot een zodanig niveau dat de verhouding direct productieven …

  Lodder door
 • Auteursrecht

  Auteursrecht

  Erfgenamen van auteursrechthebbenden claimen schadevergoeding wegens onrechtmatig gebruik en exploitatie van illegale kopieën van door erflater gecreëerde auteursrechtelijk beschermde werken. …

  Lodder door
 • Geen verplichte sociale verzekering

  Geen verplichte sociale verzekering

  Onderneming met minderheidsaandeelhouder met verplichte sociale verzekering.  De wens was echter geen verplichte sociale verzekering. Statuten gewijzigd in de zin …

  Lodder door
 • Joint venture

  Joint venture

  De productie knowhow bij onze cliënt wordt voor een deel opgebouwd in Polen, waarbij de Poolse markt tevens een basis …

  Lodder door
 • Oprichten Duiste dochtervennootschap

  Oprichten Duiste dochtervennootschap

  Een cliënt van ons richt een Duitse dochtervennootschap op, die met behulp van een lokale aandeelhouder de Duitse markt onder …

  Lodder door
 • Valkuil earnout overeenkomst

  Valkuil earnout overeenkomst

  In kader van een overname een eenduidige regeling tot stand gebracht betreffende het earnout-systeem waarbij het earnout-systeem leidt tot een …

  Lodder door
 • Management informatie

  Management informatie

  Advies over de benodigde  periodieke managementinformatie bij een autoverhuur, -lease, -wasserij en –tankstation. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de …

  Lodder door
 • Oprichten vennootschap

  Oprichten vennootschap

  Een onderneming is opgericht die zich ten doel stelt om software te ontwikkelen voor een bepaalde markt c.q. product/marktcombinatie waarbij …

  Lodder door
 • Inrichting administratie voor grote webshop

  Inrichting administratie voor grote webshop

  Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende webshop in kortingsbonnen. Inrichting administratieve processen en opstellen contracten. Veelvuldige communicatie …

  Lodder door
 • Strategische aankoopbegeleiding

  Strategische aankoopbegeleiding

  Ondersteuning van een Autobedrijf in de vorm van een due diligence onderzoek, bij de strategische aankoop van een ander autobedrijf …

  Lodder door
 • Opvolgingsprobleem vader zoon

  Opvolgingsprobleem vader zoon

  De koop van aandelen bij een opvolging van het familiebedrijf door de zoon in plaats van vader, waarbij de koopsom …

  Lodder door
 • Meerjaren prognose

  Meerjaren prognose

  Begeleiding en ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenprognose (winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht)  ten behoeve van herfinanciering van een …

  Lodder door
 • Samenwerkingsovereenkomst

  Samenwerkingsovereenkomst

  In de overeenkomst tot samenwerking is de joint venture tussen partijen geregeld, hetgeen inhoudt dat van de andere partij de …

  Lodder door
 • Due diligence

  Due diligence

  Cliënt heeft zelfstandig het interne productieproces (softwareproductie) onderzocht en daarvan de risico’s ingeschat, waarbij ook het marktrisico is betrokken. Wij …

  Lodder door
 • Opzetten detachering BV

  Opzetten detachering BV

  Bij de verwerving door middel van een Management Buy Out (MBO) door de zittende directie van alle aandelen van de …

  Lodder door
 • Strategische aankoop

  Strategische aankoop

  Ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in Elektrotechniek), in de vorm van een due diligence onderzoek,  bij een strategische aankoop …

  Lodder door
 • Kopen onderneming management

  Kopen onderneming management

  Als gevolg van de omvang van de koopprijs is een ingewikkelde financieringsregeling uitgewerkt, welke leidde tot een financiering door verkoper, …

  Lodder door
 • Onderzoek brandschade bedrijfsschade

  Onderzoek brandschade bedrijfsschade

  Begeleiding en advisering inzake afhandeling van de gevolgen van een brand in de fabriek van een middelgroot productiebedrijf. Hierbij een …

  Lodder door
 • Koop verkoop transactie

  Koop verkoop transactie

  Het kopen van een groot aantal ondernemingen door middel van activatransactie met garanties dan wel koop van de aandelen dan …

  Lodder door
 • Onderzoek bedrijfsovername

  Onderzoek bedrijfsovername

  Begeleiding en ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in Elektrotechniek), in de vorm van een due diligence onderzoek,  bij een …

  Lodder door