Lodder Als Adviseur

De carrière gestart in de auditpraktijk bij de big-4. Na 10 jaar de ins- en outs op het auditgebied te hebben ondervonden, nieuwe uitdagingen gezocht om me verder te ontwikkelen & onderscheiden.

Hiertoe allereerst een (theoretische) basis gelegd als Register Accountant (Vrije Universiteit te Amsterdam), Accountant Administratieconsulent (Markus Verbeek Preahep te Zwolle) en verdere specialisaties als Business Valuator en InFinance (Tiasnimbas te Tilburg).

In de praktijk heeft dit zijn uitwerking gekregen in de specialisatie in interne controle systemen, risk-management, (her)structurering, fusie & overnames en de advisering op het gebied van financieringen. In het internationale netwerk Ecovis wordt een actieve rol vervult als beleidsbepaler bij uniformering van de internationale wet- en regelgeving en de naleving ervan binnen de aangesloten kantoren. De meeste van de klanten opereren eveneens internationaal.
De ontwikkeling van de eigen organisatie in zijn geheel gaat aan het hart, evenals het kwaliteitsbehoud binnen de branche. Op verschillende manieren wordt hieraan een actieve bijdrage geleverd. Extern bij de post-HBO opleiding Saxion/Markus Verbeek Preahep, bij TSM Universiteit van Twente, Incitare en als inleider van seminars (onder meer Kamer van Koophandel). Intern binnen Lodder & Co bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kennis en het verzorgen van cursussen.

Hoe verloopt dat nu in de praktijk? Lees mijn artikelen hierover.

Geldrond.nl

crowdfundingplatvorm 2.0. – het nieuwe ondernemen     Geldrond.nl beschikt als eerste crowdfunding platform over een systeem dat alle financieringsvormen kan bieden en staat onder toezicht van de AFM.   In Nederland zijn meerdere platforms actief, die veelal slechts één financieringsvorm kennen.  Geldrond.nl biedt vanaf 27 oktober 2014 als eerste de mogelijkheid van leningen, participaties, […]

Lodder door

Buitenlandse notaris

Gebleken is dat aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard door een notaris in het buitenland te raadplegen bij transacties met hoge objectwaarden in Duitsland. Met notarissen in Zwitserland kun je de prijzen onderhandelen (in Nederland overigens ook ;-)) en zij zijn vaak bereid om te werken tegen relatief lage prijzen. Voordelig? Ja, en bovendien spreken ze […]

Lodder door

Aandeelhoudersovereenkomst

Geschillen tussen aandeelhouders worden veelal veroorzaakt als sprake is van ziekte, disfunctioneren of nieuwe/andere uitdagingen van medeaandeelhouders, waarbij een geschillenregeling zoals in de wet opgenomen geen uitkomst biedt. Statuten in basis alleen dus onvoldoende. Wat dan wel?   Een aandeelhoudersovereenkomst. In een contract tussen de aandeelhouders van de BV waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot hun aandeelhouderschap en […]

Lodder door

Geld lenen van je partner riskant

Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is het mogelijk dat je in slechte tijden additioneel ook nog een deel van het gerealiseerde rendement moet delen met je ex-partner. Dit is bij velen (nog) niet bekend. Gelukkig kun je het wel voorkomen. De wet gaat inmiddels uit van de zogenaamde beleggingsleer. Kern […]

Lodder door

Alles over crowdfunding

Crowdfunding voor het realiseren van projecten werkt! Ondernemers evenals investeerders nemen een échte kijk in elkaars wereld, met minder vooringenomenheid dan bankiers. Daarom werkt het. Een marktonderzoek én financiering ineen. Meer weten?… Een workshop.

Lodder door

Wbp

Een potentiële dreiging van boetes en reputatieschade is bij veel ondernemers aanwezig. Veelal zijn zij zich niet of onvoldoende bewust dat niet voldaan wordt aan de verplichtingen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gegevens die je online verzamelt voor het versturen van nieuwsbrieven, het opsturen van informatie, het vastleggen van contactgegevens of het invullen […]

Lodder door

Crowdfunding

De bankier was na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden. Middels…

Lodder door

Werknemer fraudeert met bankrekening

Het zal je maar gebeuren dat één van je werknemers fraudeert met je zakelijke bankrekening. Hoe kan dat, wie draait er op voor de schade en kun je het voorkomen? Vrijwel altijd is misbruik van de bevoegdheden de oorzaak van fraude met online banking. De bank zou in beginsel aan moeten geven hoe de bevoegdheden […]

Lodder door

Foute betaling

Een getalletje verkeerd ingetikt of het nu gaat om het bedrag of het bankrekeningnummer*; het kan ons allen overkomen. Kun je dan deze verkeerd gedane betaling terugvorderen? Een internetbetaling (met iDEAL of je bankier)  kun je na de uitvoering helaas niet terugdraaien. Neem echter altijd (alleen al voor de vorm) contact op met je bankier. […]

Lodder door

Incasseren doe je zo

Altijd vervelend als je klanten niet tijdig betalen. Belangrijk is op welke formele wijze je dit nu verder behandelt om in later stadium incassokosten te kunnen verhalen. De formaliteiten gaan in detail over de inhoud van de aanmaning die gestuurd moet worden vóórdat je tot kostenverhogende incassomaatregelen overgaat. Wat is de (minimale) procedure? Een overeenkomst […]

Lodder door