Geldrond.nl

crowdfundingplatvorm 2.0. – het nieuwe ondernemen
 
 
Geldrond.nl beschikt als eerste crowdfunding platform over een systeem dat alle financieringsvormen kan bieden en staat onder toezicht van de AFM.
 
In Nederland zijn meerdere platforms actief, die veelal slechts één financieringsvorm kennen.  Geldrond.nl biedt vanaf 27 oktober 2014 als eerste de mogelijkheid van leningen, participaties, voorverkopen en donaties op één en hetzelfde platform.
 
De vraag naar financieringen blijft in Nederland namelijk onveranderd hoog.
 
Volgens Marc Lodder (founder en van nature accountant) alsook Hans van Galen (co-founder, voormalig bankier) – beiden grondleggers van Geldrond.nl – hebben de banken (voorlopig nog wel) zo hun eigen problemen.
 
“Cash is King” is een oud gezegde. In het verleden zorgden banken in basis voor de middelen om nieuwe investeringen mogelijk te maken.
De tijden zijn veranderd, de banken zijn terughoudend met het verstrekken van middelen. Zij richten zich op de volgende stresstest, die wederom 
weer zwaardere eisen met zich zal meebrengen. Kredietverlening heeft geen prioriteit meer, en dit zal voorlopig nog wel zo blijven.
 
Regelmatig worden wij dan ook geconfronteerd met vraagstukken, waar banken in het verleden wel van betekenis waren.
Vraagstukken waar het team van Geldrond.nl met een gezond “boerenverstand” van zegt: deze propositie moet toch gewoon kunnen?
Wij worden graag uitgedaagd ons oordeel te geven over serieuze & goed voorbereide start ups, doorstarts of investeringen voor reguliere ondernemingen.  
 
Het team van Geldrond.nl bestaat uit specialisten met diverse achtergrond met bewezen trackrecord.
We hebben het dan over gepokt en gemazelde (ex-) ondernemers en informals uit diverse branches, (ex)bankiers, accountants, fiscalisten en juristen.   
 
Als jij ons kunt overtuigen, zetten wij ons in voor de cash. Met alleen het geldrond ben je er nog niet. Naar behoefte staan we ook voor 
je klaar om je te ondersteunen en te begeleiden vanaf dat moment. Onze Geldrond+ filosofie: GELD + SUCCES
 
Help ons mee de projecteigenaren te ondersteunen => deel deze update/projecten en voor zover mogelijk wordt onze Geldrond-adviseur of Geldrond-partner!