Geld lenen van je partner riskant

Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is het mogelijk dat je in slechte tijden additioneel ook nog een deel van het gerealiseerde rendement moet delen met je ex-partner. Dit is bij velen (nog) niet bekend. Gelukkig kun je het wel voorkomen.

De wet gaat inmiddels uit van de zogenaamde beleggingsleer. Kern is dat de geldgever meedeelt in de waardestijging (of daling) ongeacht waarin de investering* heeft plaatsgevonden (dus ook als er geld is geïnvesteerd in de start/uitbreiding van een onderneming… ).

Een eenvoudig voorbeeld ‘oude’ situatie (normaliteitsleer)
Je koopt gezamenlijk met je partner een woning (eigendom 50%/50%). Deze woning kost € 200.000 (aflossingsvrij voor het rekenvoorbeeld), hiervan wordt € 50.000 contant ingelegd door je partner (zeg uit erfenis verkregen). Na 5 jaar ga je uit elkaar. De waarde van de woning is nu € 240.000.

Je partner ontvangt € 50.000 inleg + 50% van de meerwaarde zijnde € 20.000. Totaal derhalve € 70.000.

Jijzelf ontvangt 50% van de meerwaarde zijnde € 20.000.

De ‘nieuwe’ situatie (beleggingsleer)
De meerwaarde van de woning is voor ¼ deel toe te rekenen aan de inleg (lees investering) van de partner. De partner heeft hiermee recht op ¼ deel van de overwaarde zijnde € 10.000 en van het restant overwaarde 50% zijnde € 15.000. Totaal aandeel in overwaarde hiermee € 25.000 tezamen met de inleg maakt dit € 75.000.

Jijzelf ontvangt 50% van de meerwaarde na aftrek van het toerekenbare deel van de vrouw zijnde € 15.000.

De toerekening geldt overigens ook ingeval sprake is van een waardedaling, hetgeen in de huidige omstandigheden voor wat betreft de waardeontwikkeling van een woning realistischer is. Natuurlijk geldt deze toerekening ook als je geld uitleent aan je partner.

De praktijk is vanzelfsprekend ingewikkelder en zal per situatie afhankelijk zijn. Mocht je evenwel een dergelijke verrekening in het algemeen ongewenst vinden (hetgeen ik mij kan voorstellen – voor zover sprake is van verrekening van waardestijgingen ;-)), dan kun je dit voorkomen. Wijzig hiertoe de eerder gemaakte overeenkomsten. Kan veel schelen…
 

* N.B. Uitgesloten zijn investeringen in gebruiksgoederen zoals auto’s. 

Tags: