Aandeelhoudersovereenkomst

Geschillen tussen aandeelhouders worden veelal veroorzaakt als sprake is van ziekte, disfunctioneren of nieuwe/andere uitdagingen van medeaandeelhouders, waarbij een geschillenregeling zoals in de wet opgenomen geen uitkomst biedt. Statuten in basis alleen dus onvoldoende. Wat dan wel?
 
Een aandeelhoudersovereenkomst. In een contract tussen de aandeelhouders van de BV waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot hun aandeelhouderschap en hun onderlinge samenwerking; in goede… en slechte tijden. 
 
Als belangrijkste uitgangspunt geldt dus zeker een specifieke exit-regeling. Maar ook de volgende elementen zijn elementair:
 
  • besluitvorming in het bestuur en de algemene vergadering (o.a. staken stemmen);
  • dividendbeleid;
  • waardebepaling van de aandelen in de toekomst en bepaalde situaties;
  • non-concurrentie.
 
Laat je (bij voorkeur vooraf) goed informeren. In de bijlage is een leidraad/checklist opgenomen bij de bespreking van de inhoud van een dergelijke aandeelhoudersovereenkomst.
Tags: