Waadi melding

Snel verdiend! Veelal is een directeur bij zijn personal holding in dienst. Mocht sprake zijn van een juridische structuur met een personal holding en een werkmaatschappij, waarbij de directeur zichzelf uitleent aan deze werkmaatschappij: dan moet de personal holding een ‘Waadi’-melding doen.

Hoe doe je een dergelijke Waadi melding? Eenvoudig & kosteloos (:-)  met dit formulier (vraag 4.2.) en je voorkomt een mogelijke boete van euro 12.000 bij onderzoek door Szw.
Mocht je niet-bedrijfsmatig arbeid ter beschikking stellen kun je dit ook mondeling, telefonisch of per e-mail doorgeven aan de dichtstbijzijnde KvK.

In essentie geldt de registratieplicht Waadi voor iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt (de uitleners). Vanzelfsprekend is hiervan sprake als het ter beschikking stellen van arbeidskrachten de hoofdactiviteit betreft zoals uitzendbureaus. Niettemin… ook ingeval het een nevenactiviteit betreft of waarbij dat voortvloeit uit andere bedrijfsactiviteiten (zoals een aannemersbedrijf dat tijdelijk een aantal bouwvakkers uitleent) valt dit hieronder. 

De registratieplicht Waadi geldt ongeacht je zelfs maar eenmalig en/of voor korte tijd een werknemer bij een ander laat werken.

Na het melden wordt dit geregistreerd in het register, zodat voldaan wordt aan de registratieplicht. Let op de ingangsdatum: de wet geldt immers al vanaf 1 juli 2012! voor een juiste (en tijdige) toepassing dus…

Uitleners blijven zelf verantwoordelijk voor de registratie en moeten dus ook altijd zelf controleren of ze goed zijn geregistreerd. Dit kan hier.

En tot slot: de inlener moet aantonen dat hij heeft gecontroleerd of de uitlener geregistreerd staat. Anders? Boete? Ja, idem. Kortom, leg vast dat je hebt gecontroleerd dat de uitlener is geregistreerd.

Categoriën: Serieuze Zin
Tags: