Visie

Duurzaam succes creëer je samen, omdat ”All of us are smarter than any of us”. Waarbij succes de mate is waarin je in staat bent om op een creatieve & doeltreffende wijze om weet te gaan met verandering als gevolg van de ontwikkeling van onze maatschappij.

Dagelijks ontstaan talloze nieuwe business modellen en brokkelen oude branches af. Jonge ondernemers dagen de oude garde uit, waarbij de gevestigde orde koortsachtig hun best doet zichzelf opnieuw te vinden. Het blijvend creëren van waarde, voor bedrijven, klanten en de maatschappij. Het draait om het vervangen van achterhaalde modellen. Businessmodelinnovatie is een noodzaak.

Gevolg hiervan is dat de organisatie én de mensen zelf (moeten) veranderen. Teneinde dit te realiseren moet in voldoende mate rekening worden gehouden dat de mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Wat ons direct brengt tot het spanningsveld in iedere organisatie. Immers verandering gaat gepaard met onzekerheid, onduidelijkheid en meer van dat soort zaken roepen bij mensen de meest onverwachte emoties op (ik noem het weerstand).

man met verrekijker direct naar je toe

De strategische en langetermijnvraagstukken (de visie) moet van binnenuit komen en gecultiveerd worden door strategen die ook als ondernemer bereid zijn om (aanvaardbare) risico’s te nemen.

De wens om mee te denken door betrokkenen moet hierbij aanwezig zijn, waarbij ook met ‘lastige’ emoties rekening moet worden gehouden. Ten onrechte worden deze betrokkenen  veelal sceptici, pessimist of
twijfelaars genoemd  – en misschien wel juist… – echter wel degelijk de moeite van het (al dan niet beperkt) onderzoeken waard.  Ze maken immers de angsten van mensen duidelijk, wijzen op ervaringen uit het verleden, duiden op mogelijke problemen die je wellicht over het hoofd hebt gezien. Van belang is het dus ook aan de opmerkingen van die kant aandacht te schenken.

Ken je (huidige) omgeving en de invloeden die hierop (in de nabije toekomst) van invloed kunnen zijn. Inzicht in de gevolgen van het gebruik van technologische innovaties op de performance van de onderneming (of die van de concurrent) zijn hierbij uiterst belangrijk. Een en ander ingegeven door betrouwbare, relevante, tijdige, eenvoudig hanteerbare managementinformatie én zodanig van omvang dat deze ook zodanig inzicht geeft in de ware essentie van de onderneming (het onderscheidend vermogen). En tot slot wederom; de communicatie.