Berichten met de tag: Financiering

Alles over crowdfunding

Crowdfunding voor het realiseren van projecten werkt! Ondernemers evenals investeerders nemen een échte kijk in elkaars wereld, met minder vooringenomenheid dan bankiers. Daarom werkt het. Een marktonderzoek én financiering ineen. Meer weten?… Een workshop.

Crowdfunding

Bankier heeft beperkt bedrag van euro 80.000 geleend aan onderneming. Op weg naar een rendabele business werden echter (aanloop)verliezen geleden. Een geldinjectie van euro 100.000 was noodzakelijk. De bankier was echter na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden ondanks dat de onderneming in voldoende mate kon aantonen dat deze ook op termijn levensvatbaar was en bovendien ook nog viel onder de staatsgarantie. Middels crowdfunding was het benodigde kapitaal binnen 3 dagen geregeld. Uiteraard heb ik hierbij bemiddeld. 

Financieringsstructuren

Het verkrijgen van passende leningsvoorwaarden kan gecompliceerd zijn.

Eén van onze cliënten had verschillende leningen lopen bij diverse bankiers. Deze bankiers wilden de risico's beperkt en de zekerheden maximaal zien. Teneinde de financiering van de onderneming te optimaliseren hebben onderhandelingen met de diverse bankiers/betrokkenen plaatsgevonden. De uitdaging zag erin te komen tot een  voor partijen passende oplossing. Als gevolg van de omvang en het aantal leningen en betrokken financiers, met allerlei verpandingen met diverse rechten ter zake van zekerstellingen op activa, is een complex model ontstaan. Door passende herverdeling van zekerheden op activa bij de betrokkenen alsmede afrekeningen met (voormalig) betrokken geldgevers is de financiering geoptimaliseerd, waardoor de jaarlijkse kosten zijn verminderd, de looptijden naar wens zijn verlengd en per saldo zekerheden zijn verminderd..