Privacy Policy

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van Mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens uitsluitend om eventuele vragen of opmerkingen te adresseren. Voor het overige zal ik de gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de beantwoording van eventuele vragen of opmerkingen.

Ik gebruik de verzamelde gegevens om vragen of opmerkingen te adresseren, waarbij:

  • ik je e-mailadres gebruik om je te informeren over de ontwikkeling van de website. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je je uitschrijven op Mijn site.
  • gegevens over het gebruik van mijn site en de feedback die ik krijg van mijn bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • als je besluit een reactie te schrijven, je zelf kunt kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Ik ben benieuwd naar de meningen van mijn bezoekers, maar behoud uitdrukkelijk het recht om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • een reactie op een blog ik je vraag om jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik om een eventuele opvolging te verzorgen en de respons op mijn blogs te meten.

Ik verkoop je gegevens niet
Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de beantwoording van eventuele vragen of opmerkingen. Mijn medewerkers en door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Ik gebruik cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn site en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers. Mijn cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek van mijn site geen cookies ontvangt.
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van mij, dan kunt je contact met me opnemen. In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.