MKB

Bestaat dé MKB accountant eigenlijk wel?

MKB staat voor Midden- en KleinBedrijf dat weten we wel, maar accountant?

Een vaak gehoorde reactie als ik vertel dat ik van origine accountant ben is dat ik dus boekhouder ben… Onjuist natuurlijk! Iedereen kan zich administrateur of boekhouder noemen, doch niet accountant. Accountant is namelijk een beschermde titel, waar een langdurige opleiding aan ten grondslag ligt. Een administratiekantoor is dan ook per definitie niet te vergelijken met een accountantsorganisatie.

Vorenstaande illustreert echter wel de onduidelijkheid die bestaat rondom de werkzaamheden die de accountant uitvoert.

Komt bij dat de wet- en regelgeving waar ondernemingen zich aan moeten houden (nog) steeds complexer wordt. Belangrijk is dan dat de adviseur voldoende bekwaam is om je belang te wegen, een juiste interpretatie te geven om te komen tot een goede praktische verwerkingswijze en voor de gewenste toepassing zorg te dragen. Gelukkig is dit voor accountants gereguleerd doordat de wet én onze beroepsorganisatie ons heeft verplicht tot jaarlijkse bijscholing voor het up-to-date houden van onze kennis.

Neemt niet weg dat het voor ondernemingen een lastig vraagstuk blijft te bepalen of en wanneer behoefte bestaat aan de inzet van een accountant. En zo ja, welke opdracht er dan aan verstrekt moet worden. Neem hiervoor gerust contact op, laat je inspireren.

ok en cancel