Gedrag & Ethiek

Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling): de kritische bezinning over het ‘juiste handelen’ wordt geschreven in wiki. Wat feitelijk neerkomt op het vaststellen van criteria om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven & consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

right
wrong

Waarom worden criteria als goed of fout gekwantificeerd?

Stel déze vraag in een wereld waarin informatie (ik noem het gegevens) op de social media sites slechts 15 seconden echt aanwezig is. En als informatie de wereld verandert, dan veranderen onze denkbeelden en zienswijzen ook. Verandering door en met ‘juiste’ informatie. Nu is alleen dat laatste enorm gekleurd door de snelheid waarmee we moeten schakelen.

We zullen nu – en in de toekomst is mijn verwachting – nog meer moeten vertrouwen op onze eerste ingevingen gebaseerd op ‘intuïtieve gedragingen’. Gevaarlijk? Ja kan, maar biedt echter ook kansen.

Bij het tot stand brengen van waardevolle (nieuwe) producten, services, methodes, positioneringen en strategieën moet je hiermee rekening houden & vormt daarmee een onderdeel van mijn leidmotief, of beter gezegd het moraal is.