Authentiek

Authenticiteit is een voorwaarde, een eigenschap, om binnen organisaties mensen te kunnen binden en richting te geven. Van een leider wordt verwacht dat hij écht en geloofwaardig is. Of het nu gaat om een hiërarchisch leidinggevende of bijvoorbeeld een medewerker: vertrouwen is onontbeerlijk in een organisatie voor de noodzakelijke efficiëntie.

In de huidige tijdsgeest vraagt dat moed:  het lijkt immers veiliger om te schuilen door aangepast gedrag te vertonen, terwijl de kloof tussen intentie en wat daadwerkelijk plaatsvindt belemmerend werkt en daar worden we niet gelukkiger van. Bijkomend gevolg is dat dit ten koste gaat van de geloofwaardigheid.

Onderzoek wijst uit dat gelukkige mensen succesvoller zijn. De formule voor geluk is: willen wat je doet en doen wat je wilt. Dan bent je authentiek, staat je in je kracht dan leeft en werkt je vanuit de diepste overtuiging.

bloem groeit in hand