Accountancy

Creatief ondernemen met spookbedrijven & ploffirma’s, verzonnen klanten,  sale & leaseback constructies, witwasleningen, archiefvernietiging en dat alles voor die ondernemers die wel wat extra geld kunnen gebruiken. Voor geldverslindende hobby’s als polo, Maserati’s, jachten en niet te vergeten de juwelen voor de meisjes natuurlijk.

Een paar tips voor de liefhebbers kunnen dan ook niet uitblijven (niet limitatief hoor):

 • Schaf een minderheidsdeelneming aan en neem deze volledig op in je eigen jaarrekening;
 • Plaats oninbare vorderingen buiten de groep bij vuilnisbak B.V’s;
 • Maak overeenkomsten die je bedrijfseconomisch niet verantwoord in de jaarrekening (zogenaamde side-letters);
 • Waardeer op (te hoge) marktwaarden en/of elementen die geen eigendom zijn;
 • Verkoop op papier aan nepklanten;
 • Verantwoord creditnota’s in volgende perioden;
 • Betaal crediteuren dubbel (1x op eigen bankrekening vanzelfsprekend);
 • Falsificatie van ‘bankrekeningnummer is gewijzigd’ op facturen;
 • Maak (voordelige) prijsafspraken met leveranciers en afnemers (kan ook via agenten);
 • Sluit financial leasecontracten af  en verantwoord deze als operational lease, leuk voor de kengetallen.
 • Onjuist doen van belastingaangiften;
 • Knoei met (onkosten)declaraties;
 • Manipuleer computergegevens- en programma’s;
 • Verkoop voor eigen rekening bedrijfsgoederen. Etc.

Neemt niet weg dat dan sprake is van verslaggevings- en/of belastingfraude waarschijnlijk gecombineerd met valsheid in geschrifte. Strafvervolging zal hiertegen ingesteld  kunnen worden, alsmede het opleggen van een boete naast het vergoeden van de schade (voor zover nog te verhalen).

De wet- en regelgeving binnen de accountancy is inmiddels wel op punten zodanig aangepast dat is getracht (bewust geschreven) een einde te maken aan dit creatieve ondernemen. Vorenstaande brengt geen lastenverlichting met zich mee en leidt op punten ook tot een misplaatst gevoel van betrouwbaarheid.

reddingsband toegooien

De accountant kan in deze enige zekerheid bieden dat dergelijke liefhebbers van geld (minder) kans krijgen in uitvoering. Het belangrijkste hierbij is de hulp die de accountant kan bieden bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen om dergelijke fraude of anderszins ten onrechte niet opgemerkte gemaakte fouten te voorkomen.

Op het moment dat zich fraude of onjuistheden voordoen in de jaarlijkse of zelfs de periodieke rapportering vanuit een onderneming kan dit verstrekkende gevolgen hebben op de bedrijfsvoering. Het verwachte rendement van de onderneming kan hierdoor op de tocht komen te staan. In een groot aantal gevallen kan dit zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen, doordat dergelijke onregelmatigheden zich al vaak lang en niet incidenteel hebben voorgedaan.
Als gevolg van deze onregelmatigheden  kan het zijn dat dan niet meer aan de bancaire of andere leningsvoorwaarden wordt voldaan en dat verstrekt krediet kan worden ingetrokken.

U zij geïnformeerd, haal het beste uit uw accountant adviseur!

Noot:
Fraude vindt momenteel plaats bij één op de vijf bedrijven en op elk niveau binnen de organisatie: managers, chefs, boekhouders, inkopers, schoonmakers, ze kunnen allemaal fraude plegen.